Skip to content

September 14, 2019

+

دوتایی کوله‌هامون رو برداشتیم و راه افتادیم سمت دریا؛ خلیج ماتسوشیما.

هوا ابر بود و باد دلچسبی از سمت دریا میومد. با خودم فکر کردم که باید بیش از اینها برای جستجو و سفر به گوشه و کنارها فرصت پیدا کنم…

Saturday. Sep 14, 2019. 09:43 P.M
23 شهریور 1398
Read more from なんくるないさ

Comments are closed.