Skip to content

February 24, 2020

+

چرخ و فلک Odaiba توی شب در نقطۀ اوجش! این اون چیزیه که الان واقعا دلم می‌خواد. برای جا گذاشتن یه چیزهایی روی زمین و رها کردن یه چیزهایی همون بالا، در این لحظه ایده‌آل‌ترین گزینه به نظر می‌رسه. ها ها…

Monday. Feb 24, 2020. 11:35 P.M
05  اسفند 1398
Read more from なんくるないさ

Comments are closed.