Skip to content

March 9, 2020

+

اگر پرسیده باشید، توی این یکسال گذشته کمتر چیزی به اندازۀ عدم امکان به اشتراک گذاشتن اونچه که گوش می‌کنم، (بخوانید اونچه که دست‌افشان و پای‌کوبان فکر می‌کنم) تونسته من رو آزار بده. لول

Monday. March 09, 2020. 10:35 P.M
19  اسفند 1398
Read more from なんくるないさ

Comments are closed.