Skip to content

March 28, 2021

+

重ねる時間は
解けない魔法で
失くした季節を
知った

溜息も、白く染めて
木陰の歌
失くしたままで

「+」

یکی از خوش‌شانسی‌های زندگی، شاید یکی هم این باشه که برای گذران فصل‌هات قطعه‌های خوب دم دست داشته باشی. و من محو روزهای ابری، خیس و مه آلود اول بهار، انتقال و گذر فصل‌ها رو دنبال می‌کنم…

Sunday. March 28, 2021. 5:20 P.M
  08 فروردین‌ماه 1400
Read more from なんくるないさ

Comments are closed.