Skip to content

April 2, 2021

+

آفتاب بهاری که مایل شد، قهوه‌م رو برداشتم و نشستم رو پله‌های پاگرد روبروی آپارتمان. این روزها هر زمان خونه باشم، این موقع از روز که بشه جام روی آخرین پلۀ پلکان روبروی خونه‌ست. داشتم به قطعه‌ای که از داخل پخش می‌شد گوش می‌دادم و از نسیم بهاری لذت می‌بردم که Chevy هم با ماگ بزرگ قهوه‌ش، با کمی فاصله از پشت سر بهم ملحق شد.

کمی گپ زدیم و کمی هم در سکوت خوشایند عصرگاهی، دور دست‎ها رو کنکاش کردیم؛ کوه‌ها رو و درخت‌های ساکورای Jinja رو که به طرز غریبی زودتر از همیشه غنچه کردن.

روز سیزدهم سال جدید‌ ــــــ .

غروب آفتاب.

Friday. April 02, 2021. 7:20 P.M
  13 فروردین‌ماه 1400
Read more from なんくるないさ

Comments are closed.