Skip to content

July 11, 2021

+

فردا شروع یک دورۀ ده روزۀ شلوغ و پر برو بیای کاری هست. قاعدتا شلوغ‌تر از هر زمان دیگه‌ای؛ اما این واقعیت که نوید یک استراحت هیجان‌انگیزِ نسبتا بلندمدت رو بهم می‌ده، حالم رو بهتر می‌کنه. تو فکرم چمدونم رو بردارم و تا جایی که محدودیت‌های شدید کرونا و گرمای هوا و البته مسئولیت‌های تموم ناشدنی(!) محل کار بهم اجازه می‌ده، قدری سفر کنم و بیشتر از همیشه روزهام رو خوش بگذرونم. بر خلاف یکسال اخیر، دوباره کمی در حرکت!

همم! اما قبل از هر چیز، این ده روزۀ پر مشغله…

برو که رفتیم!;-)

Sunday. July 11, 2021. 11:44 P.M
20 تیرماه 1400
Read more from なんくるないさ

Comments are closed.