Skip to content

Posts from the ‘なんくるないさ’ Category

17
Apr

+

کنترل حجم صدا و سرعت گفتار و این مسخره‌‌بازی‌ها رو رها کن. اولین و کاربردی‌ترین تکنیک فن بیان اینه که بدونی کجا باید دهنت رو ببندی.

Saturday. April 17, 2021. 11:20 P.M
  29 فروردین‌ماه 1400
12
Apr

+

چشم‌هام رو بسته بودم و در حالی که سرم رو از پشت تکیه داده بودم به دیوار، جرعه لاته‌ام رو به نرمی فرو می‌دادم و تو پس زمینۀ قطعه‌ای که پخش می‌شد به پیام‌های صوتی باز نشده‌م گوش می‌دادم. از خودم می‌پرسیدم که آیا تاثیر چشم‌های بسته و مزه‌مزه قهوه‌ ته گلومه، یا اینکه آهنگ صداش همیشه به گوشم اینطور خوشایند بود؟

Monday. April 12, 2021. 2:20 A.M
  23 فروردین‌ماه 1400
2
Apr

+

آفتاب بهاری که مایل شد، قهوه‌م رو برداشتم و نشستم رو پله‌های پاگرد روبروی آپارتمان. این روزها هر زمان خونه باشم، این موقع از روز که بشه جام روی آخرین پلۀ پلکان روبروی خونه‌ست. داشتم به قطعه‌ای که از داخل پخش می‌شد گوش می‌دادم و از نسیم بهاری لذت می‌بردم که Chevy هم با ماگ بزرگ قهوه‌ش، با کمی فاصله از پشت سر بهم ملحق شد.

کمی گپ زدیم و کمی هم در سکوت خوشایند عصرگاهی، دور دست‎ها رو کنکاش کردیم؛ کوه‌ها رو و درخت‌های ساکورای Jinja رو که به طرز غریبی زودتر از همیشه غنچه کردن.

روز سیزدهم سال جدید‌ ــــــ .

غروب آفتاب.

Friday. April 02, 2021. 7:20 P.M
  13 فروردین‌ماه 1400
1
Apr

+

Enchou(7:50): Sorry I forgot to inform you, we are going to have a short meeting ‘顔合わせ’at 9. Please come before 9. This is for today. April 1st.

Me(8:10): Are you kidding me? Is it an April fool joke?!

Enchou(8:12): No I’m serious.

Me(8:13): EXCUSE ME?!!

پ.ن: شروع یک روزِ مثلا تعطیل رو می‌بینید لول نمونه‌ای از پیام‌های معمول و روزمرۀ من و رئیس.

Thursday. April 01, 2021. 3:10 P.M
  12 فروردین‌ماه 1400
31
Mar

+

عرضم به حضورتون که… یه چیزی داریم به اسم «کور سوی امید»؛ یه چیزی هم داریم به اسم «نادیده گرفتن حقایق در جهت تحمل شرایط»؛ که این دوتا عجیب ظرفیت اشتباه گرفته شدن دارن.

Sunday. March 31, 2021. 10:30 P.M
 11 فروردین‌ماه 1400
30
Mar

+

…The winds of March make me a dancer

Saturday. March 30, 2021. 10:37 P.M
10 فروردین‌ماه 1400
28
Mar

+

重ねる時間は
解けない魔法で
失くした季節を
知った

溜息も、白く染めて
木陰の歌
失くしたままで

「+」

یکی از خوش‌شانسی‌های زندگی، شاید یکی هم این باشه که برای گذران فصل‌هات قطعه‌های خوب دم دست داشته باشی. و من محو روزهای ابری، خیس و مه آلود اول بهار، انتقال و گذر فصل‌ها رو دنبال می‌کنم…

Sunday. March 28, 2021. 5:20 P.M
  08 فروردین‌ماه 1400
26
Mar

+

Didn’t I tell you the earth is round? Wherever I start, I can eventually find my way back.;-)

Friday. March 26, 2021. 9:35 P.M
  06 فروردین‌ماه 1400
21
Mar

+

چشم‌هام رو بستم و بدون هیچ حرف اضافه‌ای سال جدید رو شروع کردم.

خیلی ساده تصمیم گرفتم که به جای تحمل حادثه، حماسه خلق کنم…

Thursday. March 21, 2021. 09:50 A.M
  01 فروردین‌ماه 1400
18
Mar

+

最近何もかも心臓に悪いと感じる。

Thursday. March 18, 2021. 00:50 P.M
  28 اسفندماه 1399
17
Mar

+

وقتی فرداش یه جلسه مهم داری و ترجیح می‌دی به جای آماده کردن داکیومنت‌های جلسه، خودت رو توی موسیقی و قهوه غرق کنی.

Wednesday. March 17, 2021. 10:35 P.M
  27 اسفندماه 1399
16
Mar

+

将来でせな先生のことを覚えるとき、春の雨の日にピアノで「虹」を弾くせな先生です。
長くて茶色い髪を綺麗に結びて、私が後ろからずっと見てましたせな先生…

از دردناک‌ترین لحظه‌هایی که به این زودی‌ها از ذهنم پاک نخواهد شد، یکی هم چهرۀ عذرخواهانه و اشک‌های دختری بود که خیلی ساده، دوستش می‌داشتم. از دردناک‌ترین احساساتی که این اواخر قلبم رو شکست، هم احساسات ناگفته و خودگمانه‌های دختری بود که بسیار دوستش می‌داشتم…

و تو هیچوقت نخواهی فهمید که چقدر برای من سخت بود کنارت بایستم و تو رو از قضاوت آدم‌هایی حفظ کنم که هم زبون تو بودن! در حالی که اون همه از واقعیت اتفاقی که افتاده بود، احساس غم می‌کردم.

ساده نبود؛ اما درست مثل پرندۀ کاغذی دخترکی که روزگاری لای سررسیدم جا خوش کرده بود، این یکی رو هم رها کردم رفت…

اما می‌دونم که برای پر کردن جای خالی این احساس، به قدری زمان احتیاج دارم_.

Thursday. March 16, 2021. 11:50 P.M
  26 اسفندماه 1399