Skip to content

Archive for July, 2013

21
Jul

 

もう少しだけ自分を知れたら

…愛してるの使い方を 覚えたい

 

19
Jul


امروز داشتم از داخل یه کوچه رد میشدم؛ همینطور که راه میرفتم چشمم خورد به یه گربه ی حنایی رنگ که می خواست از درخت بالا بره.

من رو که دید منصرف شد. همینطور در حال حرکت نگاهمون برای چند ثانیه به هم گره خورد.

یه لحظه به خودم گفتم به نظرت الان چقدر موقعیت همدیگه رو درک کردیم!؟ لول