Skip to content

Archive for December, 2014

28
Dec

+

ای آفتاب خوبان، می‌جوشد اندرونم          یک ساعتم بگنجان در سایۀ عنایت

21
Dec

+

یک ماه و پانزده روز دیگه؛

و من با خیال راحت دارم ناهار درست می کنم، ناول میخونم و گاهی هم به بارون پشت پنجره نگاه می کنم و حالش رو می برم.

6
Dec

+

آدم وقتی میفته گیر یک مشت آدم که ه رو از ب تشخیص نمیدن ولی قدرت دستشونه دقیقا باید چکار کنه؟

یکطورهایی دلم آشوب می‌شه از قشر مثلا فرهیختۀ این مملکت.

وقتی آدم‌های فهیمش اینن؛ دیگه آدم چه انتظاری می‌تونه از عامۀ مردم داشته باشه؟