Skip to content

Archive for October, 2015

25
Oct

+

این حقیقتیه که همه ی ما از تنهایی، و از اینکه از یاد برده بشیم می ترسیم.

از اینکه دیگه کسی به خاطر نیارمون…
این شاید اساسا موضوع غامض و پیچیده ای برای درک باشه.
اما… حقیقت اینه که؛ شادی و لبخندی که از پس اون میاد ،تنهایی، درد و غم، تنها معانی و احساساتی هستن که تمام موجودات دنیا مفهومش رو می فهمن و بدون واسطه درکش می کنن.

جای بسی آرامشه که برای بیان این معانی، هیچ زمانی نیازی به زبان و تکلم نخواهیم داشت…