Skip to content

Archive for January, 2016

29
Jan

+

حقیقت اینه که هر واقعه ای جنبه های متعددی داره. اینکه تو چقدر بتونی روی سرانجام اون واقعه تاثیر بذاری، بستگی مستقیمی داره به اینکه جنبه های تحت کنترل تو، چقدر نسبت به جنبه های دیگه به اون قضیه و جنبه های دیگرش غالب باشن.

28
Jan

+

بدترین و هولناکترین تفکری که در مورد یه موجود Immortal میتونی داشته باشی اینه که سعی کنی بکشیش، فقط به این خاطر که ببینی آیا واقعا میمیره یا نه.

از این بدتر دیگه نمی تونه باشه!

27
Jan

 

。落ち着け、私

   !!!怒るな、    

26
Jan

+

وقتی بعد از سه ماه دوری از گلوتن و پروتئین، حسابی از خجالت خودت در میای! D:

23
Jan

+

 

。。。あ

。コルヂ.パリ、27歳

!すっかりやさぐれた大人になりました

23
Jan

+

دیشب که از جلسه میومدم، با کمال شگفتی فهمیدم مسیری که با اتوبوس برای برگشتن طی کردم رو بیش از هر چیز دیگه ای دوست داشتم.

همیشه فکر می کردم که کی واقعا به این آستانه میرسم؟ کی خسته میشم از آدم های کسالت بار و دل خوشی های چیپشون برای سبقت گرفتن از هم؟

خب… فکر می کنم که دیگه به اون مرحله رسیده باشم…

18
Jan

+

پنج صبحه، اینقدر روح و روانم به هم گره خورده که خود کتاب رو انداختم یه گوشه دارم به مقیاس فاشیسم ور میرم  ^^ه

به معنای واقعی کلمه له شدم.

ها ها