Skip to content

Archive for March, 2016

15
Mar

+

 

、眠るあなたは悲しそうで

。。。悪い夢でも見てるようだ

 وقتی اونقدرها خوش نمی‌گذره؛

وقتی حوصلۀ آدم‌های دور و برت رو نداری.

13
Mar

+

چطور می‌شه کسی که تو این دنیا گم شده رو پیدا کرد؟

چطور می‌تونی کسی که تو این دنیا گم کردی رو پیدا کنی؟

9
Mar

I’m Hungry

…Back then we were starving

For Cash

For Forgiveness

For Freedom

For Love

 .___We were so Hungry

7
Mar

+

آقای مدیر بازرگانی (یا هر آنچه اسمت هست،) که هنوز از گرد راه نرسیده همه کاره شدی؛

تو که یک روز با کت شلوار و کروات میای دفتر و یک روز با پیرهن،

تو که گاهی میزنه به سرت که وسط دفتر انگلیسی صحبت کنی،

تو که به خودت اجازه میدی تو کار همه دخالت کنی و تو حرف بقیه بپری،

تو که برای خودت تو دفتر قدم میزنی و تو مونیتور ملت سرک می کشی،

تو که زبون بازیت حال امتی رو به هم زده،

دیگه داری حوصلۀ همه رو سرمیبری و خودت نمیدونی.

5
Mar

+

کسی مجبورت نمی‌کنه که تمام آدم‌های دوروبرت رو دوست داشته باشی.

اما اگر هم کسی رو دوست نداشتی، حداقل جلوش تظاهر نکن که خیلی عزیزه.

هووم؟

3
Mar

+

 

…A miraclle –

 .Because it absolutely can’t happen, that’s why people call it a miracle

.But, I think that because it can happen once or twice that’s why it’s called a miracle, Waki –

(是(清水ゆき 

1
Mar

+

 

カザキリ

やなぎなぎ

اگر می‌دونستم…

اگر زودتر فهمیده بودم…

اگر…

***

یادم میاد از یه سنی وقتی با اشتباهات گذشته‌م رو به رو شدم، تصمیم گرفتم که دیگه هیچ‌وقت به قصد سرزنش پشت سرم رو نگاه نکنم. در عوض نگاهم رو دوختم به گذشتۀ دیگران، به رسم اینکه دیگه زمان «حال» رو از دست نداده باشم.

این هنوز بخشی از عادت‌های منه که هر از چند گاهی، از یه آدم موجهِ 7-8-10 سال بزرگتر که چند دست پیرهن از خودم بیشتر پاره کرده باشه، بپرسم «اگر با تفکر الان 10 سال برمی‌گشتی به عقب چطوری زندگی می‌کردی؟»

کشف ارتباط گذشتۀ یه عده و حال و آیندۀ یه عدۀ دیگه، به هر صورت… بر این باورم که اونقدرها سخت نیست؛ اما…

باور داشته باشی یا نه، تجربه فکتور مهمی برای زندگی ما آدم‌هاست. گذشتۀ غیرقابل بازگشت بعضی، آیندۀ هزار امکانِ بعضی‌های دیگه‌ست. تجربۀ یک دنیا راه نرفته‌ست. مزه‌مزۀ زمانی که دیگه هرگز برنمی‌گرده، در کنار بسیار سرگذشت و سرنوشتِ زندگی شده…

پ.ن: به بهانۀ داستانِ سه بار تاریخی که از نو نوشته شد؛ گذشته‌ای که حتی به امید آینده‌ای قشنگ، تغییر نکرد!

بعدالتحریر: یکی پرسید ترسناک نیست؟ نه! ترسناک نیست.