Skip to content

Archive for May, 2016

3
May

+

آنچنان بند کردم به مقالۀ کذایی Yoko‌ها که انگار تمام سرنوشتم بهش بسته شده.

اصلا هم اهمیتی نداره که تا یک ماه دیگه هزار و یک کار دارم که باید تحویل بدم و هنوز سراغشون هم نرفتم!

با تمام این احوال نمی‌تونم انکار کنم که به نحو ترسناکی دارم از چالش‌های کنونی زندگیم لذت می‌برم.

~後ろから、私を見てる

3
May

+

اخیرا به لطف Cordelia فهمیدم که Need چقدر می‌تونه فعل Er*otic ای باشه.

تا حالا اینطوری بهش نگاه نکرده بودم. لول