Skip to content

Archive for February, 2018

11
Feb

 

人世の棘、私のしるし

8
Feb

 

دلم مارمالاد توت‌فرنگی می‌خواد با کره و نون بربری مشتی!

به حق چیزهای نشنیده و ندیده.

 

6
Feb

 

این که تو برای یه مسیر 1000 تومنی، سه بار دور خودت بچرخی تا برسی به مقصد، کرایه رو نمی‌‌کنه 3000 تومن.

این که برای یک واقعۀ ناچیز، بیش از اندازه انرژی بگذاری هم همینطور!

 

6
Feb

 

“Gosh, you’ve been looking at your screen for a while. Take a snack break — the Web will be here when you get back.”

یعنی حتی FF هم فهمیده که طبیعی رفتار نمی‌کنم. XD

 

4
Feb

 

موقعیتی رو تصور کن که:

دست به انجام کاری می‌زنی؛ صرفا به این دلیل که کار مذکور، تنها کاری هست که قادر به انجام دادنش هستی.

و مقایسه‌ش کن با وضعیتی که:

دست به انجام کاری می‌زنی؛ دقیقا به این دلیل که تشخیص می‌دی کار مذکور، کاری هست که باید انجامش بدی.

 

 

همم؟ تفاوتشون از کجا هست تا به کجا…؟!

 

4
Feb

 

در مملکتی زندگی می‌کنیم که تک‌تک آدم‌هاش ـ‌بی‌جا یا به‌جاـ به فرهنگ و فرهیختگی خودشون بسیار اذعان دارن و گاها شب و روز، به نحو تو ذوق زننده‌ای در حال انتشار این حس و حال معنوی در شبکه‌های اجتماعی هستن؛ فقط مشخص نیست که چرا در مجموع، جامعه‌ش ایـن همه دچار نقصان ادب و فرهنگه.

هر طور که فکر می‌کنم، فقط زمانی که هر پنج انگشت دستت به تنهایی درست از پس انجام کارشون بر بیان، تو موفق می‌شی لیوانت رو از روی زمین برداری!

و آیا تو مدعی جز این هستی؟!

 

3
Feb

 

تو فراموش کردی که بگی بازی «بی‌قاعده» ست؛ اما این واقعیت برای من «مفروض» بود.

به این ترتیب بود که من بازی رو بردم…

 

3
Feb

 

.It’s fine if you stay the way you are