Skip to content

April 13, 2019

+

در حال حاضر هیچ چیز نمی‌تونه بیشتر از این خوشحالم کنه که بستۀ پستی که دو هفته ست تو راه دارم و تمام زندگی آکادمیکم داخلش هست، زودتر برسه دستم. و البته بیشتر خوشحال خواهم شد اگر وضعیت مقاله‌ای که نزدیک به دو ماه پیش برای ژورنال علامه ثبت کردم از «ارسال توسط نویسنده» به «در حال داوری» تغییر حالت بده.

Saturday. April 13, 2019. 11:30 A.M
24 فروردین 1398
Read more from なんくるないさ

Comments are closed.