Skip to content

July 29, 2019

+

ساعت سۀ شب ـه. روی تخت دراز کشیدم و چشم‌هام رو بستم؛ دارم سعی می‌کنم وسط صدای شدید بارون و رعد و برق بخوابم. احساس می‌کنم زمین زیر تخت می‌لرزه. یکی از چشم‌هام رو باز می‌کنم و تو تاریک و روشن اتاق نگاهی به چراغ سقفی می‌ندازم که خیلی آروم تاب می‌خوره. به پهلو غلتی می‌زنم و به تلاشم برای خوابیدن ادامه می‌دم.

Monday. July 29, 2019. 07:15 A.M
 07 مرداد 1398
Read more from なんくるないさ

Comments are closed.