Skip to content

November 8, 2019

+

زمانی که حداقل بیست تا tab روی Firefox باز هست که هر کدومش هم داره یه ساز می‌زنه، می‌فهمم که فکرم زیادی شلوغ و آشفته شده. نیاز دارم که مدت‌زمانی رو صرف مرتب کردنش کنم.

Friday. Nov 08, 2019. 10:40 P.M
   17 آبان 1398
Read more from なんくるないさ

Comments are closed.