Skip to content

Archive for December, 2019

27
Dec

+

توی هوای زشت و نجسب این روزهای تهران، از داخل ماشین به کوچه خیابون‌های آشنا نگاه می‌کنم. به میدون توحید، به نصرت و قریب. حدفاصل فرصت و پارک لاله. خیابون‌هایی که مسیر پیاده‌روی گاه و بی‌گاه من و آذر بود.

اینها، تنها مشتی خاطره برای مرور هر روزه نیستن. حال خوب امروزن؛ دلگرمی فردان…

Friday. Dec 27, 2019. 03:05 P.M
  06 دی 1398
12
Dec

+

Failure is just a result of making a decision; that’s way better than not doing anything at all. Hum?

Thursday. Dec 12, 2019. 08:05 P.M
  21 آذر 1398
7
Dec

+

این موقع‌ها که می‌شه، آدم شروع می‌کنه از خودش می‌پرسه که خب حالا با تعطیلات در پیش رو چه کنم که…

چنین باد!

بر می‌گردیم ایران.;-)

Saturday. Dec 07, 2019. 10:21 P.M
   16 آذر 1398
5
Dec

+

نشستم تو اتاق نشیمن خونۀ Haruna و به بخار پرپیچ و تاب بشقاب کاری نگاه می‌کنم که چند دقیقه قبل داده دستم. به منظرۀ برفی پشت پنجرۀ بزرگ، نیم نگاهی می‌ندازم و به این فکر می‌کنم که گاهی یه بشقاب سادۀ کاری یا حتی یه فنجون چای بابونه از طرف یک دوست، تا چه حد می‎تونه برای آدم دلگرم‌کننده باشه.

いただきます…

Thursday. Dec 05, 2019. 08:34 P.M
   14 آذر 1398