Skip to content

Archive for March, 2021

31
Mar

+

عرضم به حضورتون که… یه چیزی داریم به اسم «کور سوی امید»؛ یه چیزی هم داریم به اسم «نادیده گرفتن حقایق در جهت تحمل شرایط»؛ که این دوتا عجیب ظرفیت اشتباه گرفته شدن دارن.

Sunday. March 31, 2021. 10:30 P.M
 11 فروردین‌ماه 1400
30
Mar

+

…The winds of March make me a dancer

Saturday. March 30, 2021. 10:37 P.M
10 فروردین‌ماه 1400
28
Mar

+

重ねる時間は
解けない魔法で
失くした季節を
知った

溜息も、白く染めて
木陰の歌
失くしたままで

「+」

یکی از خوش‌شانسی‌های زندگی، شاید یکی هم این باشه که برای گذران فصل‌هات قطعه‌های خوب دم دست داشته باشی. و من محو روزهای ابری، خیس و مه آلود اول بهار، انتقال و گذر فصل‌ها رو دنبال می‌کنم…

Sunday. March 28, 2021. 5:20 P.M
  08 فروردین‌ماه 1400
26
Mar

+

Didn’t I tell you the earth is round? Wherever I start, I can eventually find my way back.;-)

Friday. March 26, 2021. 9:35 P.M
  06 فروردین‌ماه 1400
21
Mar

+

چشم‌هام رو بستم و بدون هیچ حرف اضافه‌ای سال جدید رو شروع کردم.

خیلی ساده تصمیم گرفتم که به جای تحمل حادثه، حماسه خلق کنم…

Thursday. March 21, 2021. 09:50 A.M
  01 فروردین‌ماه 1400
18
Mar

+

最近何もかも心臓に悪いと感じる。

Thursday. March 18, 2021. 00:50 P.M
  28 اسفندماه 1399
17
Mar

+

وقتی فرداش یه جلسه مهم داری و ترجیح می‌دی به جای آماده کردن داکیومنت‌های جلسه، خودت رو توی موسیقی و قهوه غرق کنی.

Wednesday. March 17, 2021. 10:35 P.M
  27 اسفندماه 1399
16
Mar

+

将来でせな先生のことを覚えるとき、春の雨の日にピアノで「虹」を弾くせな先生です。
長くて茶色い髪を綺麗に結びて、私が後ろからずっと見てましたせな先生…

از دردناک‌ترین لحظه‌هایی که به این زودی‌ها از ذهنم پاک نخواهد شد، یکی هم چهرۀ عذرخواهانه و اشک‌های دختری بود که خیلی ساده، دوستش می‌داشتم. از دردناک‌ترین احساساتی که این اواخر قلبم رو شکست، هم احساسات ناگفته و خودگمانه‌های دختری بود که بسیار دوستش می‌داشتم…

و تو هیچوقت نخواهی فهمید که چقدر برای من سخت بود کنارت بایستم و تو رو از قضاوت آدم‌هایی حفظ کنم که هم زبون تو بودن! در حالی که اون همه از واقعیت اتفاقی که افتاده بود، احساس غم می‌کردم.

ساده نبود؛ اما درست مثل پرندۀ کاغذی دخترکی که روزگاری لای سررسیدم جا خوش کرده بود، این یکی رو هم رها کردم رفت…

اما می‌دونم که برای پر کردن جای خالی این احساس، به قدری زمان احتیاج دارم_.

Thursday. March 16, 2021. 11:50 P.M
  26 اسفندماه 1399
11
Mar

+

 

もしも、2011年 3 月 11 日が、いつもの一日だったとしたら。
あれほどの悲しみは無かっただろう。あれほどの涙はなかっただろう。そばにいる人をこんなに大切に思うことはなかっただろう。
日常をこんなに愛しく思うことはなかっただろう。
3.11に何を思います_?

もしも、2011年 3 月 11 日が、いつもの一日だったとしたら…

Thursday. March 11, 2021. 10:21 P.M
  21 اسفندماه 1399
6
Mar

+

از اون شنبه خوب‌ها که نشستم سر مقاله کنفرانس Kyoto و هر از گاهی وسط آفتاب گربه‌پسندش که از پنجره بالکن می‌تابه تو هال، قهوه‌ای می‌خورم و به کارهای آخر سال می‌رسم.

。国際的にアニメや漫画のこと少し話しましょう

Saturday. March 6, 2021. 12:21 P.M
  16 اسفندماه 1399
5
Mar

+

بعضی از قطعه‌ها هم هستن که تو رو یاد بعد از ظهر یه عصر بهاری می‌ندازن. یه بعد از ظهری که زیر آفتاب کمرنگ فروردین‌ماه و نسیم خوشایندش، نچندان دورتر از ترمینال تاکسیرانی ایستادی نزدیک خط عابر پیاده و منتظری که چراغ سبز بشه. از اون بعد از ظهرها که وقت گرفتن تاکسی داری به فصل اول پایان‌نامه و هماهنگی با استاد سوپروایزرت فکر می‌کنی.

همینقدر ساده و خوشمزه.;-)

零れ落ちた君の涙は」
「やがて空に虹を描くよ
少し照れたように貴方がくれた
あの日の言葉 今でも胸に

晴れ色メロヂー
Friday. March 5, 2021. 11:03 P.M
  15 اسفندماه 1399
4
Mar

+

کی گفته گول خوردن فقط یک مدل داره؟

از انواع گول خوردن‌ها، از قضا یکی هم اینه که عمدا گول می‌خوری. نه اینکه نفهمیده باشی واقعیت ماجرا چیه؛ نه. اما گاهی وقت‌ها هم صرفا محض خاطر عزیز بعضی از آدم‌هاست، که انتخاب می‌کنی گول بخوری.

بگذار فکر کنن که حرفه‌ای گولت زدن.

Thursday. March 4, 2021. 10:03 P.M
  14 اسفندماه 1399