Skip to content

Archive for July, 2021

31
Jul

精神的に好きな部屋

طبقۀ بالای خونۀ Norihisa و Ami، یه اتاق کار هست که به نوعی اتاق مهمون هم بشمار میاد. من البته هیچوقت شب اونجا نموندم؛ اما Chevy می‌گفت که یکی دو دفعه‌ای اون بالا خوابیده. و من نمی‌تونم بگم که تا چه اندازه حال و هوای Raphael گونه و معنوی اون بالا رو با کارهای نصفه ـ‌ نیمه و گاها تموم شدۀ Norihisa دوست دارم. گاهی فکر می‌کنم که می‌شه روی اون تخت دراز کشید و ساعت‌ها نقاشی‌هایی که تا روی سقف ادامه پیدا کردن رو با چشم دنبال کرد.

عکس‌ها رو صاحبخونه در حالی که من داشتم با کارهای اخیرش خوش می‌گذرونده‌م گرفته! در نتیجه حضور فعالم رو نمی‌تونم از تصاویر حذف کنم. هاها. و اگر که پرسیده باشید، stained glass و طرح بی‌نظیرش برای من مجذوب کننده‌ تر از هر اثر دیگه‌ای بود…

پ.ن: برگشته با نیش باز می‌گه اصلا هم معلوم نیست که چقدر روی archangels و demon ها کراش داری. لول مردک کاثولیک! =))

Friday. July 30, 2021. 10:30 P.M
08 مردادماه 1400
29
Jul

仙台駅前

هر زمان از کنار شیشه‌های رنگین ایستگاه مرکزی سندای رد می‌شم چند دقیقه‌ای می‌ایستم و به نقوش Date Masamune و Tanabata Kazari نگاه می‌کنم. از اینکه این شهر اینقدر برای خودش شخصیت داره، لذت می‌برم.

Thursday. July 29, 2021. 11:40 P.M
07 مردادماه 1400
27
Jul

冒険

تو فکرم چمدونم رو بردارم و تا جایی که محدودیت‌های شدید کرونا و گرمای هوا و البته مسئولیت‌های تموم ناشدنی(!) محل کار بهم اجازه می‌ده، قدری سفر کنم و بیشتر از همیشه روزهام رو خوش بگذرونم. بر خلاف یکسال اخیر، دوباره کمی در حرکت!

به این ترتیب بود که کوچکترین چمدونم رو برداشتم و چند روزی راهی شهر Date Masaamune شدم.

Monday. July 26, 2021. 10:40 P.M
05 مردادماه 1400
22
Jul

+

سوال‌هایی وجود داره که نباید پرسید؛ سوال‌هایی که اگر پرسیده بشن، باید تا انتها پای شنیدن جوابشون ایستاد.

Sunday. July 22, 2021. 16:44 P.M
31 تیرماه 1400
11
Jul

+

فردا شروع یک دورۀ ده روزۀ شلوغ و پر برو بیای کاری هست. قاعدتا شلوغ‌تر از هر زمان دیگه‌ای؛ اما این واقعیت که نوید یک استراحت هیجان‌انگیزِ نسبتا بلندمدت رو بهم می‌ده، حالم رو بهتر می‌کنه. تو فکرم چمدونم رو بردارم و تا جایی که محدودیت‌های شدید کرونا و گرمای هوا و البته مسئولیت‌های تموم ناشدنی(!) محل کار بهم اجازه می‌ده، قدری سفر کنم و بیشتر از همیشه روزهام رو خوش بگذرونم. بر خلاف یکسال اخیر، دوباره کمی در حرکت!

همم! اما قبل از هر چیز، این ده روزۀ پر مشغله…

برو که رفتیم!;-)

Sunday. July 11, 2021. 11:44 P.M
20 تیرماه 1400
10
Jul

不感謝

گاهی وقت‌ها هم باید به درک کردن و کنار اومدن با آدم‌ها خاتمه داد. مثلا باید زد زیر همه چیز و مدتی غیب شد. باید به دیگرانی که رو حضور همیشگی و بی‌قید و شرطت حساب یکطرفه و نابجا باز کردن، یادآوری کرد که همیشه هم از این خبرها نیست؛ که بشینی پشت پنجره و در حال تماشای نم‌نم بارون، در حالی که پات رو انداختی رو پات و با نوشیدنی‌ مطبوعت خوش می‌گذرونی، اجازه بدی که کمی از نبودت به زحمت بیفتن.

گاهی باید دست از درک کردنِ آدم‌ها برداشت…

Saturday. July 10, 2021. 08:00 P.M
19 تیرماه 1400