Skip to content

September 27, 2021

体験

باور کنید یا نه، واقعیت اینه که وضعیت جسمی و روحی آدمیزاد خیلی روی تجربه‌ش از موقعیت‌ها تاثیر می‌ذاره. مثلا من هفته گذشته که مقداری ناخوش‌احوال بودم و طبیعتا به خاظر بدن درد جز دراز به دراز خوابیدن کاری از دستم بر نمی‌اومد، شروع کردم به خوندن یه کتاب که اتفاقا پر بود از یاکوزا و کتک‌کاری و دست و پای شکسته. انگار که هر بار من رو کتک زده باشن!

تجربه فوق‌العاده اسفناکی بود. وقتی بهتر شدم اولین کاری که کردم این بود که کتاب رو گذاشتم دم در! تا من باشم دفعه بعد اثر ملوتری رو وقت مریضی بخونم!

Monday. Sep 27, 2021. 08:50 P.M
  05 مهرماه 1400

Read more from なんくるないさ

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments