Skip to content

Archive for November, 2021

28
Nov

鍋物

حکایت نابه‌پارتی با Nunotsuka san و Shizue san و آخرین یکشنبه نوامبر که تو هوای خنک و کنار دیگ هیزومی، به پیک‌نیک گذشت…

Saturday. Nov 28, 2021. 12:30 P.M
7 آذرماه 1400
20
Nov

+

音楽のない世界は正気の世界だ。
どうやら私は興味がない世界__。

Saturday. Nov 20, 2021. 12:30 P.M
 29 آبان‌ماه 1400
8
Nov

未配達

اگر بچه‌های قدیمی‌تر AP می‌دونستن چند درصدی هم احتمال داره که یکی مثل من بخواد هر از گاهی وسط روزهای شلوغ زندگیش یادی ازشون کنه، دنبالشون بگرده و صرفا ازشون بپرسه که «هی فلانی! آیا زندگیت بر وفق مراد هست؟! روزهات رو هنوز خوش می‌گذرونی یا نه؟!» آیا باز هم ایمیل پرت و پلا می‌دادن به سیستم؟!

Monday. Nov 08, 2021. 10:35 P.M
 17 آبان‌ماه 1400