Skip to content

November 8, 2021

未配達

اگر بچه‌های قدیمی‌تر AP می‌دونستن چند درصدی هم احتمال داره که یکی مثل من بخواد هر از گاهی وسط روزهای شلوغ زندگیش یادی ازشون کنه، دنبالشون بگرده و صرفا ازشون بپرسه که «هی فلانی! آیا زندگیت بر وفق مراد هست؟! روزهات رو هنوز خوش می‌گذرونی یا نه؟!» آیا باز هم ایمیل پرت و پلا می‌دادن به سیستم؟!

Monday. Nov 08, 2021. 10:35 P.M
 17 آبان‌ماه 1400
Read more from なんくるないさ

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments